Synne Lie Bale 7 år

01.09.2020

Den "klarsynte" hos Lie Bale fyller 7 år, 7.sept. Vi som er glad i deg gratulerer. Mosekos fra Mimmi og bestefar. Ann Karin Lie