Håvard Thokle

12.09.2020

Håvard Thokle fyller 50 år mandag 14. september. Far, mor og øvrige familie gratulerer hjerteligst.