Ragnhild 85 år

21.03.2020

Ønsker å gratulere vår kjære mor, besta og oldemor som fyller 85 år 23. Mars. Mange klemmer fra dine barn, barnebarn og oldebarn. Hele familien hilser.