Rune Rogne

09.06.2020

Rune ble født på St. Olavs hospital 24.05. Odin og Brage er stolte og flinke storebrødre. Stolte og glade foreldre er Eivind Stene Rogne og Ann Christin Ødegård Eivind Stene Rogne og Ann Christin Ødegård